Whisper of the Heart (Mimi wo sumaseba) (PG)

Animation 106 July 15, 1995
Yoshifumi Kondo Youko Honna, Kazuo Takahashi, Takhashi Tachibana, Shigeru Muroi, Shigeru Tsuyuguchi Hayao Miyazaki, Aoi Hiragi Toshio Suzuki Optimum Releasing